North Sea Port naam nieuw havenfusiebedrijf

De naam van het nieuwe havenfusiebedrijf tussen Zeeland Seaports en Haven Gent is North Sea Port. Dit is vandaag officieel bekend gemaakt in Gent, waar de fusieovereenkomst ook werd ondertekend.

‘De naam ‘North Sea Port’ werd precies bekendgemaakt een dag, een maand en een jaar na de aankondiging van de fusieverkenning tussen Zeeland Seaports en Haven Gent. Het is een naam die ambitie en groei uitstraalt, vinden de twee havenbedrijven. “Met ‘North Sea Port’ claimen we het hele Noordzeegebied. We plaatsen onszelf in het hart van Europa.”

Mooie resultaten

Op de bijeenkomst in Gent zetten verschillende aandeelhouders van de beide havenbedrijven hun handtekening onder de fusieovereenkomst. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en de Vlaamse premier Geert Bourgeois tekenden het document. Van Nieuwenhuizen over de fusie: “Deze havenfusie laat zien dat je samen hele mooie resultaten behaalt als je grensoverschrijdend durft te denken. North Sea Port barst van de ambitie en kan door het bundelen van alle activiteiten komende jaren blijven doorgroeien.”

Hechte samenwerking

Het nieuwe logo is vandaag ook gepresenteerd. ‘Together. Smarter.’, luidt de pay-off van het nieuwe havenbedrijf. Vanzelfsprekend zit hier een gedachte achter. ‘Together’ duidt op de hechte samenwerking met ‘klanten, havenbedrijven en stakeholders’. ‘Smarter’ verwijst naar de ambitie om in te zetten op innovatie en ‘vernieuwend ondernemen’.

North Sea Port

Onder de nieuwe fusiehaven valt een zestig kilometer lang grensoverschrijdend havengebied van Vlissingen, Borsele en Terneuzen in Nederland, tot Gent in België. Samengebundeld belandt de nieuwe haven in de Europese top van zeehavens. North Sea Port staat op de derde plaats voor wat betreft toegevoegde waarde en op de tiende plaats voor goederenoverslag. Op verschillende terreinen zijn er ambitieuze groeiplannen.

Holding

Begin komend jaar zal de Europese naamloze vennootschap worden opgericht als holding voor de beide dochterondernemingen Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent. Zij zal in het voormalige gemeentehuis van Sas van Gent wordt gehuisvest. Als ‘internationaal uithangbord’ zal het toekomstige Havenhuis in Gent dienen.

Zie ook: De een-twee-drie-havenfusie