Het noorden heeft bekendgemaakt het aandeel duurzaam opgewekte energie te willen van verhogen van 8,4 procent nu naar 21 procent in 2020. Dit staat in het programma Switch, dat vier provincies en zes gemeenten hebben opgesteld.

Offshore windmolens

Met deze doelstelling legt het noorden de lat hoger dan in het Nationaal Energieakkoord, waar het doel is 14 procent duurzaam aandeel te bewerkstelligen. Lokale opwekking van energie met zonnepanelen, warmtepompen en het opwekken van groengas uit biomassa zijn belangrijke manieren om de doelstelling te bereiken. Wanneer het programma wordt uitgevoerd leidt dit tot 3.600 extra arbeidsplaatsen, zo is becijferd. De volgende overheden hebben zich aan Switch gecommitteerd: de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Noord-Holland en de gemeenten Groningen, Assen, Emmen, Leeuwarden, Alkmaar en Den Helder.