In een reactie op het artikel ‘Land van verloren hoop’ in de Volkskrant schreef een aantal noordelijke prominenten een brief. Zij vinden dat de positieve kanten van het noorden ook dienen te worden benoemd. Tot teleurstelling van de opstellers werd de bijdrage niet geplaatst.

Eemshaven Delfzijl (9)

Hier kunt u de brief volledig lezen:

Elk jaar organiseert VNO-NCW Noord begin september het traditionele ondernemersgala. Ruim duizend noordelijke ondernemers vullen dan de zalen van congrescentrum Martiniplaza in Groningen. Er zijn muzikanten, sprekers, hapjes en drankjes. Maar uniek is, ieder jaar weer, de sfeer. Die is optimistisch, energiek en daadkrachtig. Er heerst een aanstekelijke ‘spirit’ van ondernemers die zin hebben in het nieuwe seizoen. Die vooruit willen met hun bedrijf. Die graag en met succes investeren in Noord-Nederland. Die bij economische tegenwind niet bij de pakken neerzitten, maar inventief en vernieuwend de bakens verzetten. Toonbeelden van de kracht van Noord-Nederland.

Hoezo: land van verloren hoop? Ana van Es, tot voor kort Volkskrant-correspondent voor Noord-Nederland, duidt onze regio zo aan in haar afscheidsartikel. Er is haar blijkbaar nogal wat ontgaan de afgelopen jaren. Want de kracht van het noorden kom je overal tegen. Bijvoorbeeld in de Eemshaven, logistiek knooppunt vol bedrijvigheid. Waar grote elektriciteitscentrales en windparken verrijzen. Waar Google bouwt aan een van de grootste datacenters van Europa. Omdat we ruimte hebben, goed opgeleide werknemers, een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en een uitstekende energie- en ICT-infrastructuur.

We zien de kracht van het noorden ook op energiegebied. Vrijwel de totale Nederlandse gaswinning komt uit Noord-Nederland. Maar ook: een derde van de oliewinning, een vijfde van het centraal opgestelde elektrisch vermogen en bijna een kwart van de duurzame energieproductie. Op basis van de enorme kennis en ervaring van onze gassector, hebben we met Energy Valley een breed energiecluster gevormd. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken nauw samen aan oplossingen die een duurzame energiehuishouding dichterbij brengen. Samen met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben we de Energy Academy Europe en het Energy College opgericht. Wie in Europa een studie of onderzoek op energiegebied wil doen, moet in Groningen zijn. Het Rijk heeft de energiesector in Noord-Nederland aangewezen als ‘Energyport’, een economische topregio van nationaal belang.

Krachtig en kansrijk is ook onze chemie, geconcentreerd rond Delfzijl en Emmen. In totaal komt zo’n 15 procent van alle chemische producten in Nederland uit het noorden. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat we die positie in de toekomst houden. Concurrentie uit landen met lage gas- en elektriciteitsprijzen – zoals het Midden-Oosten of de VS – neemt toe. Daarom maken we ook hier, net als bij energie, de omslag naar duurzame productie. Bijvoorbeeld met biomassa, op basis van bij ons in ruime mate aanwezige suikerbieten. Efficiënt, toekomstgericht en goed voor het klimaat.

Wie gezond oud wil worden is eveneens in Noord-Nederland aan het goede adres. Niet alleen omdat we ruimte, schone lucht en veel natuur hebben. Maar ook omdat het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen zich, als spil in een internationaal netwerk van bedrijven en kennisinstellingen, specialiseert in onderzoek naar ‘healthy ageing’ en de vertaling naar de markt op de Healthy Ageing Campus. Onder andere in combinatie met de agrifoodsector in Noord-Nederland, die innovatieve landbouwtechnologieën ontwikkelt en onderzoek doet naar gezonde voeding.

De kracht van het Noorden zien we ook daar waar het moeilijk is. Bijvoorbeeld in het aardbevingsgebied. Waar inwoners vechten voor hun huizen, hun dorpen, hun veiligheid. Waar we werken aan herstel van vertrouwen en duurzaam perspectief voor deze mensen. Waarbij geld geenszins het enige is waar we nog op hopen. Maar waar wél compensatie nodig is voor de schade die de gaswinning aanricht. Het kan niet zo zijn dat heel Nederland profiteert van ons aardgas, terwijl onze inwoners wreed worden geconfronteerd met de keerzijde daarvan. Het Rijk en de NAM moeten er, in nauwe samenwerking met de regio, alles aan doen om dat ruimhartig te compenseren, met zicht op een veilige toekomst in een leefbare regio.

Wij zijn trots op Noord-Nederland. We vormen een krachtig, eigenzinnig en onmisbaar deel van Nederland. Logistieke schakel tussen de Randstad, Noord- en Oost-Europa. We dragen actief bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, energievoorziening en vergrijzing. We beschikken over een bloeiend bedrijfsleven en goede voorzieningen op het gebied van gezondheid, sport en cultuur. We hebben uitstekende onderwijsinstellingen. De Rijksuniversiteit Groningen is bijvoorbeeld een Top 100 universiteit in research en nr. 2 in Nederland in onderwijs. We investeren op eigen kracht in onze regionale economie, werkgelegenheid en infrastructuur. Daardoor versterken we ook de nationale concurrentiekracht. Noord-Nederland: land van verloren hoop? Nee, land van ongekende kracht!

College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen, S. Poppema

Groningen Seaports, H. Post

Energy Valley, G. van Werven

College van Bestuur Noorderpoort, R. Schuur

Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen, J.F.M. Aartsen

VNO-NCW Noord, B. van der Haar

MKB Noord, R. Siertsema

Groninger Museum, A. Blühm

Noord Nederlands Toneel, A. Wink