De Nederlandse Ontwikkelings Maatschappij (NOM) weerspreekt de kritiek van Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar van de provincie Drenthe. Volgens Siem Jansen van de NOM heeft zijn organisatie juist een goed jaar achter de rug.

NOM

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak deelde Tichelaar een sneer uit richting de NOM, die hij verwijt te veel op het geld te zitten. “De NOM moet geen bankje spelen. 2014 moet het jaar zijn om de hand van de knip te halen”, zo tekende RTV Drenthe op uit de mond van Tichelaar. Directeur Jansen van de NOM is het hier echter niet mee eens. Volgens hem perken de aandeelhouders – waaronder de provincie Drenthe, het speelveeld van de NOM steeds verder in. Zo moet er vooral in de zogeheten topsectoren geïnvesteerd worden, laat Jansen weten. Ook constateert hij dat de kwaliteit van de aangeleverde plannen voor verbetering vatbaar is.