H-Vision

Deze maand is de verdiepingsfase voor H-vision afgerond. Verschillende stappen zijn gezet, maar er liggen ook nog uitdagingen voor dit blauwewaterstofproject.

Bij het project H-vision draait het om de grootschalige productie – en het gebruik van – blauwe waterstof en restgassen van de industrie. De CO2 die hierbij vrijkomt wordt afgevangen en opgeslagen. Dit moet op termijn de weg effenen voor groene waterstof. Vorig jaar werd onder leiding van Jaap Hoogcarspel een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, die duidelijk maakte dat het gebruik van blauwe waterstof kansen biedt om de CO2-uitstoot in het havengebied te verlagen. 

H-vision

Dit jaar is onder leiding van projectdirecteur Peter de Weijs gewerkt aan verdere concretisering van het project. Vooral op het gebied van techniek, inpassing in het industriële cluster, de benodigde infrastructuur en financiële uitwerking zijn stappen gezet. Ook is het toetreden van ExxonMobil nu officieel.

Uitdagingen

Maar er zijn nog meerdere hobbels die moeten worden genomen. Zo voorziet de subsidieregeling SDE++ niet in ondersteuning van blauwe waterstof als grondstof. Blauwe waterstof als brandstof wordt wel ondersteund. Daarnaast loopt de geboden subsidie niet lang genoeg door. De huidige regeling heeft een looptijd van 15 jaar, terwijl H-vision 25 jaar moet lopen. Voor H-Vision zou ‘een reële kostendekking’ nodig zijn. Er worden hierover gesprekken gevoerd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ook mikt H-vision op Europese subsidies.

Aan de verdiepingsfase namen Air Liquide, BP, Deltalinqs, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam, Shell, Uniper en Vopak deel.

(Archieffoto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Atzo Nicolai volgt Steven Lak op bij Deltalinqs