Bio-aromaten

English translation ->

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft de nieuwste spin-off van TNO bekendgemaakt: Relement. Het bedrijf gaat zich richten op de productie van bio-aromaten voor de chemie.

Voor TNO had de oprichting van Relement een feestelijk tintje, want het was de 25e spin-off die uit de schoot van het onderzoeksinstituut is ontstaan. De nieuwste loot gaat binnen TNO ontwikkelde kennis toepassen voor de productie van bio-aromaten uit reststoffen. Normaal gesproken worden aromaten uit aardolie gemaakt.

Voordelen bio-aromaten

Aromaten zijn grondstoffen voor bijvoorbeeld smeermiddelen, coatings, lijmen en isolatieschuim. Veertig procent van de chemische bouwstenen van deze producten bestaat uit aromaten. Door deze aromaten niet meer uit fossiele grondstoffen maar reststromen te maken, worden deze duurzamer en beter van kwaliteit. Verf met bio-aromaten is bijvoorbeeld beter bestand tegen zonlicht en isolatieschuim wordt sterker.

‘Investeerders vinden’

“Het is fantastisch nieuws dat juist Relement de vijfentwintigste jubileumspin-off van TNO is geworden”, zegt Roger Blokland, mede-oprichter en ceo van Relement. “Dit helpt ons investeerders te vinden die onze duurzame visie delen. Verf, lijm en smeermiddelen zijn producten die we iedere dag gebruiken. Onze chemische ingrediënten zijn in staat om deze producten niet alleen duurzamer maar ook veel beter van kwaliteit te maken. Ik ben ervan overtuigd dat deze unieke technologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verduurzaming van de chemische industrie.”

Zie ook: TNO test Haliade-X op Maasvlakte

English translation

Newest spin-off TNO getting started with bio-aromatics

State Secretary Mona Keijzer of Economic Affairs has announced the latest spin-off of TNO: Relement. The company will focus on the production of bio-aromatics for chemistry.

For TNO, the establishment of Relement had a festive touch, because it was the 25th spin-off to emerge from the research institute. The latest spin-off will apply knowledge developed within TNO for the production of bio-aromatics from residues. Normally aromatics are made from petroleum.

Advantages

Aromatics are raw materials for e.g. lubricants, coatings, adhesives and insulation foam. Forty percent of the chemical building blocks of these products consist of aromatics. By making these aromatics no longer from fossil materials but residue streams, they become more durable and of better quality. For example, paint with bio-aromatics is more resistant to sunlight and insulation foam becomes stronger.

‘Find investors’

“It is fantastic news that Relement has become the twenty-fifth anniversary spin-off of TNO”, says Roger Blokland, co-founder and CEO of Relement. “This helps us find investors who share our sustainable vision. Paints, adhesives and lubricants are products that we use every day. Our chemical ingredients are able to make these products not only more sustainable but also much better in quality. I am convinced that this unique technology will make an important contribution to making the chemical industry more sustainable”.