Vanaf komende maand moeten binnenvaartschepen van twintig meter of langer op de Rijn over een Automatic Identification System (AIS) beschikken. Dit heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) besloten.

Binnenvaart

Ook moeten schepen vanaf 1 december een aan het AIS-apparaat gekoppeld elektronisch visualiseringssysteem aan boord hebben en gebruiken. Hiermee zijn schepen met AIS over een afstand van minimaal vijf kilometer zichtbaar, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op de ontmoeting met andere schepen. Dit is vooral belangrijk voor bochtige riviertrajecten en kruisingen van vaarwegen waar het vaak lastig is andere schepen op tijd te zien. Rijkswaterstaat heeft een folder over dit onderwerp beschikbaar, dat hier kan worden ingezien.