Nieuwe veiligheidsregels Shell Pernis

Bij de raffinaderij van Shell Pernis worden sinds kort nieuwe veiligheidsregels toegepast. Deze moeten de veiligheid op het terrein verder verbeteren.

Shell Pernis

De al langer door Shell wereldwijd gehanteerde ‘Life Saving Rules’ hebben ervoor gezorgd dat het aantal noodlottige ongevallen sterk is afgenomen. Op het onlangs gehouden Jaarcongres Industriële Veiligheid 2016 in Utrecht onthulde directeur Bart Voet van Shell Pernis dat bij de raffinaderij een equivalent van de ‘Life Saving Rules’ specifiek op procesveiligheid wordt toegepast. “Het gaat om simpele zaken, bijvoorbeeld dat er een dubbele barrière op elk systeem moet zitten. In totaal zijn het negen regels, die onze mensen moeten naleven. Doen zij dit niet, dan volgt disciplinaire actie”, aldus Voet.