De komende ruim dertig jaar blijft olie de voornaamste brandstof waar wij wereldwijd gebruik van zullen maken. Aardgas volgt in 2025 kolen op als de op een na belangrijkste brandstof. De verwachting is dat de industrie – vooral de chemiesector – wereldwijd veel meer energie nodig zal hebben. Dit valt te lezen in ExxonMobils ‘Energy Outlook’.