OCI Nitrogen heeft een aanvang gemaakt met de aanleg van twee nieuwe opslagtanks. Wanneer dit gereed is, is de productiecapaciteit verdriedubbeld van 25.000 ton per jaar naar 80.000 ton per jaar.

Start bouw

OCI Terminal Europoort is het op- en overslagbedrijf van OCI Nitrogen in het Rotterdamse havengebied. Niet alleen wordt ammoniak overgeslagen, ook produceert het bedrijf er zelf ammoniakwater. Dit wordt vooral gebruikt voor fermentatieprocessen in de voedselindustrie, als grondstof voor de farmacie en voor het zuiveren van de uitstoot van energiecentrales. De twee nieuwe dubbelwandige tanks zijn speciaal door Holvrieka in Sneek ontworpen voor de opslag van ammoniakwater. De tanks zullen in november in Rotterdam worden afgeleverd. Naast  de ontwikkeling van de nieuwe opslagtanks investeert OCI Nitrogen in een nieuw truckverlaadstation.