Kabellegger

English translation ->

Van Oord heeft een tweede schip besteld dat kabels voor offshore windparken kan leggen. De kabellegger kan op biobrandstof en later mogelijk ook op elektriciteit varen.

De Noorse werf VARD gaat het nieuwe schip bouwen voor Van Oord. Het Rotterdamse bedrijf is groot in het leggen en begraven van kabels voor offshore windparken. Om zijn positie niet alleen te behouden, maar ook te versterken, wil het in nieuwe, duurzame technologie investeren.

Hybride kabellegger

Het wordt een hybride vaartuig, dat op biobrandstof kan varen. De motoren zijn dusdanig ontworpen, dat deze in de toekomst geschikt kunnen worden gemaakt om op elektriciteit te varen. Verder krijgt de nieuwe kabellegger een grote accu, een aansluiting voor walstroom en een slim energiemanagementsysteem. Dit alles zorgt ervoor dat het schip minder energie verbruikt en minder CO2, NOx en SOx uitstoot.

8.000 ton

De kabellegger krijgt twee kabelcarrousellen, een aan dek en een benedendeks, met een totale capaciteit van 8.000 ton. Van Oord gaat het schip vooral inzetten voor de installatie van verbindingsnetwerken en exportkabels voor offshore windparken. Ook kan vanuit het vaartuig de innovatieve kabeltrencher Deep Dig-It worden bediend en kan het schip HVDC-kabels installeren.

De nieuwe kabellegger is in 2023 klaar. Het wordt de tweede in zijn soort, naast de Nexus, die in 2014 in gebruik is genomen. Volgens Van Oord wordt het nieuwe schip ‘een doorontwikkeling van de Nexus’.

Zie ook: Baggeraar Van Oord zet mes in banen

English translation

New green cable laying vessel for Van Oord

Van Oord has ordered a second ship that can lay cables for offshore wind farms. The ship can sail on biofuel and later on possibly also on electricity.

The Norwegian shipyard VARD will build the new ship for Van Oord. The Rotterdam-based company is big in laying and burying cables for offshore wind farms. In order not only to maintain its position, but also to strengthen it, it wants to invest in new, sustainable technology.

Hybrid vessel

It will be a hybrid vessel that can sail on biofuel. The engines are designed in such a way that they can be made suitable to sail on electricity in the future. Furthermore, the new cable-laying vessel will have a large battery, a connection for shore power and a smart energy management system. All this ensures that the ship uses less energy and emits less CO2, NOx and SOx.

8,000 tons

The cable-laying vessel will have two cable carousels, one on deck and one below deck, with a total capacity of 8,000 tons. The vessel will be mainly deployed on inter-array grid and export cables of offshore wind projects. It will also be able to operate the innovative cable trencher Deep Dig-It and install HVDC cables.

The new cable-laying vessel will be ready in 2023. It will be the second of its kind, next to the Nexus, dates from 2014. According to Van Oord, the new ship will be ‘a further development of the Nexus’.