Havenverordening

De nieuwe Havenverordening voor zowel Rotterdam/Rijnmond als Amsterdam/IJmond is in werking getreden. Volgens beide havenbedrijven is het nieuwe document overzichtelijker, eenvoudiger en flexibeler.

De Divisies Havenmeester van Rotterdam en Amsterdam hebben zich gebogen over het gelijktrekken en vereenvoudigen van de afzonderlijke Havenverordeningen, die dateren uit 2012 en 2010. Beide teksten waren in de loop der jaren steeds ingewikkelder geworden. Nu de gemeenteraden de nieuwe, gezamenlijke Havenverordening hebben goedgekeurd, is die op 6 januari in werking getreden. 

Havenverordening

Volgens een gezamenlijk persbericht van het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam is het voor schepen nu ‘makkelijker en duidelijker’ welke regels gelden, of een schip nu de haven van Rotterdam, Velsen, Amsterdam of Schiedam aandoet. Artikelen die min of meer hetzelfde voorschreven, zijn samengevoegd, zoals het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleum- of oliehaven. 

Ook biedt de nieuwe verordening ruimte voor flexibiliteit. Zo is een scheepsenergieparagraaf in het document opgenomen, zodat kan worden ingespeeld op de komst van nieuwe, schone brandstoffen. 

Gezamenlijke kledinglijn

Het is niet voor het eerst dat beide havenbedrijven samen optrekken. Ze gebruiken samen één haveninformatiesysteem en ook nemen ze binnenkort een gezamenlijke kledinglijn voor operationele medewerkers in gebruik. (Foto: Kees Torn)

Zie ook: Havenbedrijf strijdt tegen de duizendknoop