Netbeheerder Tennet werkt aan een nieuwe elektriciteitsverbinding die van de Eemshaven naar de Randstad loopt. Er is gekozen deze nieuwe 380 kV-lijn samen te voegen met een bestaande 220 kV-verbinding.

Hoogspanningsnet

De bestaande lijn loopt vanuit Groningen door Friesland richting de Noordoostpolder. De verbindingen worden op nieuwe hoogspanningsmasten geplaatst. Deze leveren volgens Tennet minder horizonvervuiling op en de straling reikt ook minder ver. Een en ander blijkt uit het aangepaste voorbereidingsbesluit, dat de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu vorige week openbaar hebben gemaakt, zo bericht het Friesch Dagblad.

Tennet legt de nieuwe verbinding vanuit de Eemshaven aan om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Randstad te beantwoorden. Wanneer de nieuwe energiecentrales in de Eemshaven in bedrijf worden genomen, beschikt de bestaande elektriciteitsverbinding over onvoldoende capaciteit om de hoeveelheid opgewekte stroom aan te kunnen.