Nieuwe bedrijven naar de Eemshaven

De bedrijven vestigen zich op het gearceerde deel van de Beatrixhaven.

Groningen Seaports verwelkomt DHSS en Bek & Verburg in de Eemshaven. De twee bedrijven huren gezamenlijk een één hectare groot terrein in de Beatrixhaven.

Bek & Verburg is een scheepsafvalinzamelaar en DHSS is actief in de offshore windindustrie als aanbieder van diverse ondersteunende activiteiten, zoals scheepagentuur, helikopterservices, opslag en projectbegeleiding.

Containers

DHSS en Bek & Verburg zullen op het terrein kunnen beschikken over een opslagloods, die ook als kantoorruimte en werkplaats dienst kan doen. De rest van het terrein wordt vloeistofdicht geasfalteerd. Hier kunnen offshore gecertificeerde containers worden opgeslagen. De vestiging levert in eerste instantie zes arbeidsplaatsen op, laat Groningen Seaports weten. Rond het begin van het jaar zullen de twee bedrijven de nieuwe vestiging in gebruik kunnen nemen.