Nieuw contract voor olieruiming

HEBO Maritiemservice heeft als ruimingsorganisatie voor de oliebestrijding in de Rotterdamse haven een nieuw contract getekend met het Havenbedrijf Rotterdam. Het nieuwe contract heeft een looptijd van vijf jaar en kwam tot stand na een Europese aanbesteding.

Olieruiming

Het bedrijf was de afgelopen zeven jaar reeds actief in oliebestrijding in de haven van Rotterdam. Onderdeel van de activiteiten van HEBO Maritiemservice was onder meer het opleiden van personeel. En de ontwikkeling en de bouw van nieuwe vaartuigen.

Familiebedrijf HEBO Maritiemservice is gevestigd in Zwartsluis, Overijssel. De onderneming is opgericht in 1989 door He(nk) Bo(nsink) en wordt momenteel geleid door zijn zonen Wiebbe en Gerrit. Vorig jaar werden in de haven van Rotterdam tot en met november vijftig ruimbare oliemorsingen geconstateerd. Het ging vooral om morsingen van minder dan honderd liter. Vorig voorjaar veroorzaakte een zeeschip een verontreiniging met stookolie op de Nieuwe Waterweg ter hoogte van Vlaardingen. HEBO is bij die gelegenheid zo’n twee weken bezig geweest met het schoonmaken van schepen, oppervlaktewater, kademuren, steigers en glooiingen