baggercontract

Het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben met Boskalis en Van der Kamp bv een nieuw baggercontract gesloten. De komende jaren onderhouden deze bedrijven de vaarwegen en toegangswegen in het havengebied.

De baggerwerkzaamheden moeten ervoor zorgen dat schepen de haven van Rotterdam veilig kunnen bereiken. Van der Kamp en Boskalis zullen het werk uitvoeren op het toegangskanaal van de Maasmond/Maasgeul, de Nieuwe Waterweg/Maas en de aanliggende havensbekkens. Boskalis laat weten hiervoor een middelgrote sleephopperzuiger in te zetten. 

Duurzaam baggercontract

Om het contract te verwerven moesten de twee bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidseisen, bijvoorbeeld het beperken van de CO2-uitstoot. Zo maakt Van der Kamp gebruik van een baggerschip dat op LNG vaart.

Mogelijk verlengd

De looptijd van het contract is in principe drie jaar. Het gaat per maart 2020 in. Wanneer Boskalis en Van der Kamp innovatieve en erkende ‘duurzaamheidsinitiatieven’ inzetten, kan het contract met maximaal vijf jaar worden verlengd tot en met 2028.

Zie ook: Boskalis laat baggerschip op bio-stookolie varen