Over twee jaar start Neste Oil bij haar raffinaderij in Rotterdam met de productie van bio-propaan. Het bedrijf is al begonnen hiervoor zijn installatie uit te breiden.

Neste Oil

De Finse oliemaatschappij investeert zestig miljoen euro in de uitbreiding. Wanneer het project in 2016 gereed is, krijgt Neste Oil de beschikking over een nieuwe installatie, leidingen en opslagtanks. Propaan wordt onder meer gebruikt voor de productie van LPG. Bio-propaan heeft als voordeel dat het schoner is dan reguliere propaan. Neste Oil is sinds drie jaar met een productiefaciliteit voor biobrandstoffen op de Maasvlakte gevestigd.