CO2-heffing

Verschillende industriële brancheorganisaties wijzen erop dat niet valt in te schatten welke negatieve effecten een CO2-heffing zal hebben. Zij doen dit in een gezamenlijk persbericht, als reactie op de PBL- en PWC-onderzoeken die zijn gepubliceerd.

De studies maken volgens VNCI, VNPI, VEMW, VNMI, VNP en FME ‘treffend duidelijk’ dat ‘niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2 en de effecten op de welvaart.’

CO2-heffing

“Hierover bestaat grote onzekerheid, zo blijkt uit de vandaag gepresenteerde rapporten”, aldus de organisaties. “PBL heeft een poging gedaan zaken te kwantificeren, maar geeft daarbij zwart op wit aan ze dit eigenlijk niet goed kan. Als je de heffing maar hoog genoeg maakt, haal je vanzelfsprekend alle klimaatdoelen, maar dit heeft grote consequenties voor regio’s, banen en bedrijven. Alle signalen in de markt wijzen daar ook op, zoals PWC stelt. We willen van Nederland juist een innovatieve koploper maken. Als het érgens kan, dan in Nederland.”

Halen klimaatdoelen

Volgens de industriële belangenbehartigers zouden de bevindingen van PBL en PWC voor het kabinet reden moeten zijn om af te zien van de CO2-heffing. Ook stellen ze dat ‘de industrie volledig inzet op het halen van de klimaatdoelen’.

Zie ook: Gemeenteraad Rotterdam sluit klimaatakkoord