Zeehavens in Duitsland en Vlaanderen ontvangen meer financiële steun van de overheid dan zeehavens in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek verricht door RHV-Erasmus Universiteit en Ecorys.

In Nederland wordt op kosten van de staat alleen het onderhoud van de maritieme toegang bekostigd, terwijl in het buitenland door de overheid wordt geïnvesteerd in maritieme toegangswegen, havenbekkens, kaden en terreinen. Volgens minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu verstoort deze staatssteun de markt. “Europese zeehavens moeten eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Daarvoor is een gelijk speelveld nodig. De uitkomsten van dit onderzoek maken opnieuw duidelijk dat er een Europees havenpakket moet komen met richtsnoeren voor staatssteun en transparantie in de boekhouding van havens. De beïnvloeding van haventarieven met publieke middelen moet tot het verleden gaan behoren”, zo stelt zij. De minister stuurt de onderzoeksresultaten naar de Europese Commissie en het Europees Parlement.