Nederland voorlaatste in duurzaamheidsklassement

Verduurzamen

Op de groene ranglijst van meest duurzame landen heeft Nederland bijna de rode lantaarn in handen. Alleen Frankrijk scoort slechter op het terrein van duurzaamheid.

Energie

Het CBS heeft op een rijtje gezet hoever alle landen in de EU zijn verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de EU-richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020. Voor Nederland geldt als doel dat 14 procent van het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. In 2014 was dat nog maar 5,5 procent, waardoor we 8,5 procentpunt van het doel zijn verwijderd. Gemiddeld genomen zijn de Europese landen er 4 procentpunt van verwijderd. Europese koplopers zijn Zweden (53 procent), Letland (39 procent) en Finland (39 procent). Als verklaring voor de slechte prestaties noemt het CBS het gebrek aan overheidssteun, de beschikbaarheid van aardgas om huizen te verwarmen en het ontbreken van een grote papierindustrie die biomassa als energiebron gebruikt.