Nationale Energieverkenning: extra impulsen zijn nodig

Verduurzamen

Wanneer op de huidige voet wordt doorgegaan, zal de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 niet worden gehaald. Er zijn verdere stappen nodig, zo wordt in de Nationale Energieverkenning gewaarschuwd.

Energie

De Nationale Energieverkenning verscheen vorige week voor de tweede keer. Het onderzoek brengt de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart. Hieruit komt naar voren dat het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix toeneemt. In 2014 bedroeg dit 5,6 procent. In 2020 zal het uitkomen op 12,4 procent. Volgens de Europese rekenmethode zal dit echter lager uitvallen, op 11,9 procent. Hiermee worden de Europese doelen van 14 procent duurzame energie in 2020 niet gehaald. Wel komt het doel uit het Energieakkoord – 16 procent in 2013 – in zicht.

De opstellers van het rapport – ECN, CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving – raden aan verdere stappen te zetten richting een schoon en betrouwbaar energiesysteem. Ook zijn langetermijndoelen voor energie en klimaat nodig, aangezien Nederland vanaf circa 2030 netto gasimporteur zal zijn. In buurlanden helpen langetermijndoelen nu al bij het structureren van het nationale beleid voor de energietransitie, het stellen van prioriteiten en in de onderlinge samenwerking met buurlanden.