Naar drie grote schepen per tij

“Nu kan er per tij één groot schip naar binnen. Straks – bij gunstige omstandigheden – drie grote schepen. Dat is een hele stap voorwaarts.” Dit verklaarde coo Ronald Paul van het Havenbedrijf Rotterdam deze week bij het officiële startschot dat voor het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en de Botlek werd gegeven. 

Paul noemt de verdieping ‘een hele stap voorwaarts’. Hij verrichtte samen met minister Cora van Nieuwenhuizen de openingshandeling, die in Futureland plaatsvond. Daarbij werd ook een tentoonstelling over de operatie geopend.

 

Verdiepen

Het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en Botlek is een project dat het Havenbedrijf Rotterdam samen met Rijkswaterstaat uitvoert. Ook zeeschepen met een diepgang van vijftien meter kunnen dan de Botlekhaven bereiken. Het havenbedrijf spreekt van ‘een omvangrijk project, dat een belangrijke impuls betekent voor de bereikbaarheid van de Botlek en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven’. Tankers en drogebulkschepen worden steeds groter. Wanneer de verdieping klaar is kunnen New Panamax- en Aframax-schepen over de Nieuwe Waterweg varen. Paul: “Als er grotere tankschepen de Botlekhaven in kunnen, versterkt dat de business case voor investeringen in capaciteitsuitbreiding. Grotere schepen betekenen meer lading, meer overslag, betere benutting van opslagtanks.”

Betere concurrentiepositie

Minister Van Nieuwenhuizen ziet het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en de Botlek als ‘een investering van de Mainport Rotterdam’. “We zetten de poort verder open, waarmee de Rotterdamse haven snel de ruimte krijgt voor de steeds groter wordende zeeschepen. De verdieping zorgt voor een betere concurrentiepositie van bedrijven in het Botlekgebied.”

Boskalis en Van der Kamp

De Nieuwe Waterweg is in 1872 geopend. Het is een van de belangrijkste factoren waarom Rotterdam zich tot de grootste haven van Europa heeft kunnen ontwikkelen. De vaarweg wordt over een lengte van vijfentwintig kilometer verdiept: van Hoek van Holland tot aan de Beneluxtunnel. Ook de aansluitende Botlekhaven wordt meegenomen. Het werk duurt ongeveer zes maanden en wordt door twee bedrijven uitgevoerd. Boskalis doet het stuk van Maassluis tot de Beneluxtunnel en de Botlek. Van der Kamp BV verdiept het traject van Maassluis tot Hoek van Holland.

Zie ook: Viering 150 jaar Nieuwe Waterweg