De provincie Groningen heeft bekendgemaakt dat de provinciale weg N360 tussen Groningen en Delfzijl op de schop wordt genomen. Een serie maatregelen moet de veiligheid en doorstroming verbeteren.

Hiervoor heeft de provincie 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Zij noemt de N360 een belangrijke weg die toegang geeft tot het ‘economisch kerngebied’ Eemsdelta. Op verschillende plekken zullen rotondes worden geplaatst en ook zal de inrichting van de weg worden aangepast. Door dit laatste te doen, moet het voor automobilisten duidelijker zijn dat ze in de bebouwde kom rijden en moeten ze minder hard gaan rijden. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar met de werkzaamheden zal worden begonnen.