Multinationals

In de haven van Rotterdam is een pilot met duurzame scheepsbrandstof van start gegaan. Zes multinationals werken eraan mee, waaronder Shell als leverancier van de duurzame brandstof.

Een triple-E-containerschip van Maersk is in de haven van Rotterdam voorzien van brandstof waarin maximaal 20 procent duurzame brandstof van de tweede generatie is bijgemengd. De zes hieraan meewerkende multinationals FrieslandCampina, Heineken, Philips, DSM, Shell en Unilever spreken van ‘een grote test voor de verduurzaming van het zeevrachtvervoer’.

Multinationals

De bedrijven zijn verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), waar ook KLM en AkzoNobel lid van zijn. De multinationals hebben het initiatief tot de pilot genomen en sponsoren deze. Shell is leverancier van de biobrandstof en rederij Maersk geldt als operationele partner. Het doel is meer te leren over het gebruik van biobrandstof, en te onderzoeken hoe zowel in economische als in technische zin kan worden opgeschaald.

Een van de manieren

Volgens de initiatiefnemers is het gebruik van biobrandstoffen van de tweede generatie maar een van de manieren om de CO2-uitstoot van de zeescheepvaart te verlagen. Er zouden daarnaast zowel ‘technologische doorbraken’ als ‘investeringen in commerciële toeleveringsketens’ nodig zijn.

Bijdragen

“DSGC-bedrijven doen mee omdat zij willen bijdragen aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties”, verklaart oud-premier Jan Peter Balkenende, voorzitter van de DSGC. “Deze pilot die biobrandstof test op zeeverbinding markeert een belangrijke stap. Er zijn echter nog veel meer innovaties nodig. Deze kunnen uitsluitend succesvol worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd in industriële samenwerkingsverbanden zoals deze.”

Zie ook: Test met bio-stookolie in haven Rotterdam