Multifuel bunkerstation in haven Dordrecht

Het Havenbedrijf Rotterdam en Pitpoint.LNG onderzoeken de mogelijkheden om in de haven van Dordrecht een multifuel bunkerstation te realiseren. Beide partijen hebben hiervoor een intentieverklaring ondertekend.

De locatie van het nieuwe bunkerstation is bekend; er is voor Krabbegors/Duivelseiland in Dordrecht Inland Seaport gekozen.

Emissies

Het havenbedrijf en Pitpoint.LNG benutten de komende periode om verder onderzoek te verrichten. Er zal worden gesproken met mogelijke afnemers, leveranciers en partners, om te bezien hoe vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Hierbij richten zij zich op brandstoffen die ‘minder vervuilende emissies uitstoten dan traditionele brandstoffen’, zoals waterstof, elektriciteit, biodiesel, LNG en CNG.