Morsen voorkomen

Vynova, een bedrijf met een pvc-fabriek op Chemelot, heeft de Operation Clean Sweep-belofte ondertekend en zich daarmee verbonden aan het doel van nul emissie van kunststof korrels, vlokken en poeder richting het milieu.

Operation Clean Sweep (OCS) is een duurzaamheidsprogramma en één van de initiatieven om de vervuiling van de wereldzeeën te stoppen. Een deel van de plastic vervuiling is afkomstig van korrels en poeder in het oppervlaktewater tijdens de productie. Uiteindelijk komt dat goedje in de zeeën terecht. De kunststoffenindustrie dient dus te voorkomen dat de producten – waar zij tijdens de productie mee omgaan – gemorst worden. Vynova zal de vijf stappen van het OCS-programma in alle Europese vestigingen invoeren. Die stappen zijn: (1) vastlegging op nul emissie van korrels, vlokken en poeder, (2) een voortdurende beoordeling en controle zodat bij alle werkzaamheden het morsen van producten wordt voorkomen, (3) het verbeteren van de installaties zodat ook op deze wijze het morsen van product wordt voorkomen, (4) het opzetten van een programma om continu verbeteringen door te voeren en (5) een bewustwordingsproces op gang brengen bij alle medewerkers en hen een training aanbieden.