Mooie halfjaarcijfers haven Antwerpen

In de haven van Antwerpen is de goederenoverslag in de eerste zes maanden van dit jaar met 3,6 procent gestegen. Vooral de overslag van containers en nat massagoed zit in de lift.

Antwerpen Mary Maersk 5

In totaal werd er in het eerste halfjaar 108 miljoen ton aan goederen overgeslagen. De overslag van containers nam met 4,4 procent toe (in TEU). Opvallend was dat in de eerste zes maanden van 2016 beduidend meer megacontainerschepen Antwerpen aandeden. Zo voeren 78 procent meer +13.000 TEU-containerschepen naar de Belgische haven. Ook kon in de overslag van nat massagoed een flinke plus van 8,4 procent worden genoteerd. Minder goed ging het met de overslag van droog massagoed (-14,7 procent), RoRo-verkeer (-3,7 procent) en conventioneel stukgoed (-1,7 procent).

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt op 21 juli zijn overslagcijfers bekend.