De jachthaven van Schiermonnikoog wordt mogelijk uitgebaggerd. De gemeente heeft Rijkswaterstaat voorgesteld het slib naar de Waddenzee te brengen.

Het baggerdepot van de gemeente is nu vrijwel vol, meldt het Friesch Dagblad. Hierdoor is het uitbaggeren van de haven relatief duur, wat reden voor de gemeente was dit stil te legen. Als gevolg hiervan is de bereikbaarheid van de haven verminderd. Volgens wethouder Bert Korendijk (CGS) kunnen de boten inmiddels nog maar anderhalf uur voor en na hoogwater de haven bereiken. Of het afvoeren van slib naar de Waddenzee een goed alternatief is, zal de komende maanden duidelijk worden.