Shell Pernis bekijkt opnieuw de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het restwarmteproject De Nieuwe Warmteweg. Dit zei general manager Bart Voet van Shell Pernis op het vorige week gehouden lustrumcongres van de Havenvereniging Rotterdam.

Shell Pernis

Op dit moment wordt restwarmte van de vuilverbranding van AVR-Van Ganzenwinkel via een leidingennet aan de Rotterdamse stadsverwarming geleverd. Aanvankelijk was Shell afgehaakt omdat deelname vanwege de hoge kosten niet aantrekkelijk leek. “Inmiddels onderzoeken wij opnieuw de koppeling aan het restwarmteproject”, zegt Voet. “Duidelijk is dat wij nu het uitkoppelen van kleinere hoeveelheden warmte vanuit perifere locaties in de fabriek bekijken. De hamvraag is wie de infrastructuur betaalt. Ik kan nog niet zeggen wanneer hierin een besluit wordt genomen.”