Hoe ziet de toekomst er uit voor de Nederlandse chemische industrie? Het is een vraag die de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) direct aangaat en zij schakelde adviesburo Deloitte in om samen met haar te trachten om een inzichtrijk visiedocument te maken, waarin voorwaarden worden gesteld en scenario’s worden ontwikkeld voor de periode 2030 tot 2050.