'Port executives'

Met een heel klein plusje, van 0,3 procent, is de overslag het voorbije jaar in de haven van Rotterdam gestegen. Vooral het overslaan van containers nam sterk toe, maar ook LNG en biomassa zitten in de lift.

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam maakte de jongste cijfers vandaag bekend. In totaal kwam de overslag in 2018 op 469,0 miljoen ton uit, wat een fractie hoger is dan het jaar ervoor (467,4 miljoen ton). Gemeten in TEU nam het overslaan van containers met 5,7 procent toe. Containers zijn daarmee de stuwende kracht achter de – weliswaar minieme – toename van de overslag in Rotterdam.

Lagere marges

De overige segmenten lieten ‘plussen en minnen’ zien, wat volgens Castelein inherent is aan een wereldhaven als die van Rotterdam. De overslag van nat massagoed nam met 1,1 procent af. Zowel minerale olieproducten als ruwe olie vielen lager uit. Dit valt te verklaren door een minder grote vraag naar stookolie en lagere marges voor raffinaderijen. LNG daarentegen groeide fors, met 163,6 procent.

Overslag

In het droge massagoed viel de balans ook lager uit (-3,2 procent). Zowel ijzererts (-3,6 procent), agribulk (-11,6 procent) als overig droog massagoed (-6,3 procent) daalden. Wel steeg het overslaan van kolen met 2,3 procent, wat grotendeels te danken is aan ‘het aantrekken van ladingpakketten’ voor de Duitse staalindustrie. Biomassa nam met 31,6 procent toe, omdat energiecentrales dit als brandstof
gebruiken om bij te stoken.

Zie ook: Allard Castelein: ‘De energietransitie is een andersoortige uitdaging’