Minder stookolie in opslagtanks Vopak

De aanvoer van stookolie vanuit Rusland is flink afgenomen. Vopak voelt dit in de bezettingsgraad van zijn opslagtanks.

Het Havenbedrijf Rotterdam maakte er al melding van bij de presentatie van de halfjaarlijkse overslagcijfers. De overslag van minerale olieproducten nam in de eerste zes maanden van 2017 af met 8,5 procent. Vooral de aanvoer van Russische stookolie was minder. De reden: “Rusland heeft een belasting op de export van stookolie ingevoerd, wat de modernisering van de raffinaderijen stimuleert waardoor ze minder stookolie produceren.”

Perfect storm

Deze ontwikkeling raakt tankopslagbedrijf Vopak, dat de bezettingsgraad in Rotterdam zag dalen van 96 naar 91 procent. Bestuursvoorzitter Eelco Hoekstra geeft in het Financieele Dagblad nog een tweede verklaring voor de krimpende aanvoer van stookolie vanuit Rusland: de sterk afgenomen huurprijs van zeer grote olietankers. “Tegenwoordig kost de huur van zo’n schip 16.000 dollar per dag. Op de piek was dat 100.000 dollar. Het is veel goedkoper stookolie in schepen te stoppen en Rotterdam voorbij te varen dan het in tanks op te slaan.” Hoekstra spreekt in de krant dan ook van een ‘perfect storm’ in de stookoliemarkt. (Foto: Danny Cornelissen)