Minder overgeslagen in eerste drie kwartalen

Minder overgeslagen

In de haven van Rotterdam is in de eerste drie kwartalen van dit jaar 8,8 procent minder overgeslagen. Vooral de overslag van kolen, ruwe olie en ijzererts daalde.

De overslag in de eerste negen maanden van 2020 kwam uit op 322,3 miljoen ton, 8,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor vrijwel alle segmenten werden dalingen genoteerd. Die waren het grootst in kolen (-30,3 procent), ijzererts en schroot (-28,6 procent), minerale olieproducten (-18,9 procent) en ruwe olie (-8,0 procent). Positieve uitzonderingen waren toenames in de overslag van agribulk (11,2 procent) en overig droog massagoed (3,4 procent). 

Minder overgeslagen containers

Het Havenbedrijf Rotterdam meldt dat er in het derde kwartaal duidelijk meer containers werden overgeslagen dan in het tweede kwartaal. Het spreekt daarom van een beperkte daling van de overslag van containers: -2,1 procent. Het zag in het derde kwartaal meer stijgende volumes, bij onder meer biomassa en RoRo.

‘Kickstart’

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam vindt dat het te vroeg om te concluderen dat het dal is verlaten. “Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19. Het Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart én realiseren we verduurzaming in Nederland.” (Foto: Havenbedrijf Rotterdam/Eric Bakker)

Zie ook: Havenoverslag omlaag in 2020, en misschien ook in 2021