Minder klachten haven Moerdijk

Het aantal klachten over haven- en industrieterrein Moerdijk over 2015 is flink afgenomen. Er kwamen er bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 325 binnen, een daling van 41 procent ten opzichte van 2014.

Haven Moerdijk

Dat staat in de milieurapportage 2015. De dienst heeft voor de afname geen duidelijke verklaring. ‘Het lijkt als 2014 een afwijkend jaar is geweest, met relatief veel incidenten en klachten’, staat in het rapport. Het gros van de klachten (80 procent) ging over chemische stank of een rook- en brandlucht. Over affakkelen kwamen ruim vijftig klachten binnen. Het aantal meldingen over geluidsoverlast daalde van negentien naar zeven. In 24 gevallen hadden mensen ook gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid en slapeloosheid. Dat is ten opzichte van 2014 een lichte afname. Het Havenschap Moerdijk zegt in het milieurapport dat het stimuleren van hergebruik van afval steeds beter loont. De 427 bedrijven op het industrieterrein voerden in 2015 ongeveer 1.861.600 ton afval af, 19 procent meer dan het jaar ervoor.