CO2 in het Rijnmondgebied

Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond dienden inwoners van Rotterdam-Rijnmond het voorbije jaar 22 procent minder geurmeldingen in. Niet eerder werden er zo weinig (4.238) meldingen gedaan.

02Abengoa

Het aandeel van de grote industrie loopt ook steeds verder terug. In 2015 werden er 1.451 meldingen van geuroverlast door de grote industrie ingediend. Dit is 34 procent van het totaal. In 2013 was dit nog 55 procent. Mariëlle van Dijk, projectmanager environmental management van het Havenbedrijf Rotterdam ziet de terugloop als het resultaat van de investeringen die bedrijven hebben gedaan in geurbeperkende maatregelen. “Ook het We-nose netwerk levert een bijdrage”, stelt zij. “Deze ‘elektronische neuzen’ signaleren vroegtijdig veranderingen in de luchtsamenstelling, waardoor emissies met (en zonder) een geurcomponent snel worden gedetecteerd. Havenbedrijf Rotterdam investeerde in 2015 in ruim honderdvijftig neuzen. Met dit netwerk levert het, in samenwerking met andere partijen, een belangrijke bijdrage aan een gezonde, veilige en aantrekkelijke haven en omgeving.”