Energietransitiefonds

De gemeente Rotterdam stopt 130 miljoen euro van de verkoop van Eneco in het nieuwe Energietransitiefonds. Ook de industrie kan hier een beroep op doen.

Deze week stemde de gemeenteraad in met de oprichting van dit fonds. Het doel van het Energietransitiefonds is tweeledig. Aan de ene kant is het belangrijkste doel de uitstoot van CO2 te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en het gebruik van grondstoffen te verminderen. Aan de andere kant dienen de investeringen uit dit fonds om sneller uit de economische crisis te komen.

Energietransitiefonds: twee delen

Het fonds bestaat uit twee delen. 100 miljoen euro is bestemd voor duurzame investeringen van scale-ups en grote bedrijven. Volgens de gemeente kunnen hiermee investeringen worden gedaan in elektrificatie van industriële processen, grootschalige opslag van energie of innovatieve recycling. Het tweede deel van het fonds – de resterende 30 miljoen dus – komt in de vorm van leningen beschikbaar voor mkb-bedrijven, particulieren en VvE’s. Zij kunnen dit gebruiken voor bijvoorbeeld woningisolatie of het plaatsen van zonnepanelen.

Fondsbeheerders

In opdracht van de gemeente gaan twee fondsbeheerders het Energietransitiefonds beheren. InnovationQuarter is verantwoordelijk voor duurzame investeringen en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) waakt over de verduurzamingsleningen. Wethouder duurzaamheid Arno Bonte heeft hoge verwachtingen van het fonds. “Nu is Rotterdam nog verantwoordelijk voor twintig procent van de landelijke CO2-uitstoot, maar binnen tien jaar draait een groot deel van onze economie op windmolens, waterstof en zonne-energie.”

Zie ook: Kabinetssteun voor Fieldlab Industriele Elektrificatie