milieueffectrapport

Het milieueffectrapport over de waste-to-chemicals (W2C)-fabriek, die in de Botlek gaat worden gebouwd, mist nog belangrijke informatie. Dit heeft de Commissie m.e.r. laten weten.

Het is niet de eerste keer dat de Commissie m.e.r. zich over het milieueffectrapport van de W2C-fabriek buigt. Vorig jaar oordeelde de commissie dat belangrijke informatie in het rapport ontbrak, waarna DCMR Milieudienst dit heeft laten aanvullen en het opnieuw aan de commissie voorlegde. Zij oordeelt nu dat het rapport ‘meer en goede informatie’ bevat. Zo wordt de kern van het productieproces verduidelijkt, net als de effectiviteit van de omzetting van afval naar methanol.

Uitvoeriger milieueffectrapport

Maar op twee onderdelen zegt de commissie nog informatie te missen, om een ‘compleet beeld van de te verwachten milieueffecten’ te krijgen. Zo zou de effectiviteit van de ruwe syngasreiniging nog niet helemaal inzichtelijk zijn, waardoor onvoldoende navolgbaar is of de verwachte emissies naar de lucht worden gehaald en of lagere emissies mogelijk zijn. De commissie raadt aan de praktijkervaringen met de fabriek in Canada van Enerkem – een van de deelnemers aan het W2C-consortium – uitvoeriger te beschrijven. Dit is de enige fabriek ter wereld die met deze technologie werkt.

Advies volgen

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft laten weten dit advies te volgen en zal de gevraagde aanvulling aan de commissie voorleggen. Pas wanneer de Commissie m.e.r. groen licht geeft, kunnen DCMR Milieudienst Rijnmond en Rijkswaterstaat besluiten over de omgevings- en waterwetvergunning voor de fabriek.

Zie ook:

Vergunning nog niet binnen voor waste-to-chemicals-fabriek

Shell voegt zich bij waste-to-chemicals-consortium