Rotterdam en Den Haag groeien, complementair als ze zijn, naar elkaar. Er ontstaat, als het aan de bestuurders ligt, een Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het bestuurscentrum Den Haag en het economisch middelpunt van Nederland, Rotterdam, moeten vanuit een gemeenschappelijke visie en doelstelling worden bestuurd. Begin april werd aan dit beleidsstreven een congres gewijd, waar burgemeesters, wethouders en tal van raadsleden van de 24 betrokken gemeentes met elkaar discussieerden over de gemeenschappelijke toekomst van de Randstad.