Menselijke fout debet aan lekkage aardgascondensaat

De lekkage van 2.500 liter aardgascondensaat in de haven van Delfzijl afgelopen zomer, kwam door een menselijke fout. Dit concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen.

Bij het overladen van aardgascondensaat van een tank naar het schip was een van de bemanningsleden vergeten een afsluiter dicht te zetten. Hierdoor lekte gedurende elf minuten aardgascondensaat het water in. Toen de fout werd bemerkt, drukte een bemanningslid de noodstop in. Door de dampen raakte hij onwel. De bevindingen van het Staatstoezicht op de Mijnen staan in een brief aan het college van B & W van Delfzijl. RTV Noord maakt hier melding van. (Foto: Danny Cornelissen)