Meer zonne-energie op daken, velden en water

Zonne-energie op daken
Nieuwe zonnepanelen op het dak van AirProducts.

De gemeente Rotterdam zegt de hoeveelheid zonnepanelen binnen de gemeentegrenzen fors te willen opkrikken. Zij mikt daarbij op vier ‘focusgebieden’: zonne-energie op daken, water, velden en infrastructuur.

In een deze week uitgebracht persbericht meldt de gemeente dat ‘Rotterdam in Nederland koploper wil worden met het lokaal opwekken van zonne-energie’. Daarom kondigt zij aan de lokale zonne-energieopwekking uit te breiden. 

Zonne-energie op daken

Dit zou het beste gaan op vier ‘focusgebieden’ die de gemeente in kaart heeft gebracht. Zo zou zonne-energie op daken, water, velden en infrastructuur kunnen worden opgewekt.

Havenbedrijf Rotterdam

De gemeente zegt bij de projecten te willen optrekken met andere betrokken partijen in de stad. Zoals het Havenbedrijf Rotterdam, dat samen met de gemeente werkt aan uitbreiding van het drijvende zonnepark in de Slufter. Met Rijkswaterstaat wordt bestudeerd op welke geluidsschermen zonnepanelen vallen te plaatsen. In Pernis en Schiebroek beginnen binnenkort de werkzaamheden voor de bouw van nieuwe zonneparken. Mogelijk volgt ook de bouw van een zonnepark in Hoek van Holland.

Versnelling

“Rotterdam is nu nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen en verantwoordelijk voor 20 procent van de nationale CO2-uitstoot. Met deze versnelling zetten wij een belangrijke stap in de richting om van koploper vervuiling in de komende tien jaar koploper schone energie te worden”, verklaart wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie).

280 zonnepanelen

Over de foto: Gassenproducent Air Products maakt deze week bekend 280 zonnepanelen te hebben geïnstalleerd op het dak van een vul- en distributiecentrum. Niet in Rotterdam, waar het een fabriek heeft, maar in Halfweg. De panelen wekken volgens het bedrijf ‘een groot deel’ van de energie voor de eigen bedrijfsprocessen op.

Zie ook: Zonnefolie op dak opslagtank Vopak in Vlaardingen