De provincie Groningen wil het aantal windmolens bij Delfzijl en de Eemshaven uitbreiden. Dit past in de plannen om de te winnen capaciteit aan windenergie nog dit jaar te verhogen van 750 naar 850 Megawatt.

Windmolengebieden

Deze verhoging valt met 15 tot 33 extra windmolens te realiseren.

Windmolengebieden

Volgens EnergyValley hebben het Rijk en de provincies afgesproken dat laatstgenoemden zelf kunnen bepalen waar ze meer ruimte voor het plaatsen van windmolens willen bieden. De uitbreiding in Groningen staat zowel in de Eemshaven als bij Delfzijl ten westen gepland van het bestaande windenergiegebied.

Zie ook: Mogelijk overlast omwonenden windmolenpark