Diepliggende olietankers

Het Havenbedrijf Rotterdam is in het Calandkanaal gestart met een proef. Die moet duidelijk maken of de toegestane diepgang voor diepstekende olietankers kan worden vergroot.

De proef is deze week van start gegaan. Deze richt zich op schepen – meestal zijn dit olietankers – die goederen overslaan bij de afmeerpalen 82, 83 en 84 langs de Landtong Rozenburg. De test moet duidelijk maken of de toegestane diepgang voor vertrekkende schepen kan worden vergroot. De toegestane diepgang is nu 21,50 meter. 

Diepstekende olietankers

Diepstekende schepen moeten hun vertrek afstemmen met tijdvensters. Met behulp van nieuwe software kunnen die preciezer worden berekend. Hierdoor ontstaat er meer tijd voor diepliggende olietankers om te vertrekken. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de schepen ook veilig met een diepgang van 21,80 meter kunnen afvaren. De proef moet uitwijzen of dit ‘zinvol’ is. Een eventuele vergroting van de dieping naar 21,80 meter past volgens het havenbedrijf in het beleid om het scheepvaartverkeer door digitalisering efficiënter te maken. Als de proef succesvol blijkt te zijn, wil het havenbedrijf de toegestane diepgang ook op andere plaatsen in het Calandkanaal verruimen. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Bunkerrecord voor offshore gigant