De rechtbank in Groningen heeft gisteren bekendgemaakt dat de provincie meer documenten openbaar moet maken die met de vergunningverlening voor de energiecentrales van RWE en Nuon in de Eemshaven te maken hebben.

RWE Eemshaven

Greenpeace had de provincie gevraagd 1.724 documenten in te zien. De provincie gaf er echter 1.400 af. De resterende 324 zouden bedoeld zijn voor intern beraad. Nu heeft de rechter besloten dat de provincie 208 stukken alsnog openbaar moet maken. Hiervoor heeft de rechtbank acht weken de tijd gegeven.