Meer steenkoolverbruik in Nederland

In de eerste zes maanden van 2015 is in Nederland een kwart meer steenkool verbruikt. Dit meldt het CBS.

Energiecentrale

Omdat de prijzen daalden, steeg de waarde van de steenkolenimport minder hard (17 procent). De toename komt vooral voor rekening van elektriciteitscentrales, die 6,8 miljard kilo steenkool verbruikten. Dit is 1,9 miljard kilo meer dan het jaar ervoor. Doordat enkele nieuwe energiecentrales in gebruik zijn genomen, nam het verbruik ook toe. De capaciteit van de kolencentrales wordt momenteel optimaal benut mede door de lagere steenkoolprijs. Vorig jaar importeerde ons land ruim 27 miljard kilogram aan steenkool. Ruim een derde hiervan werd wederuitgevoerd. Vooral Duitsland is een belangrijke exportbestemming. Twee derde van de geëxporteerde kolen ging via de binnenvaart over de Rijn naar de Duitse markt.