In het rapport ‘Havenstrategie Moerdijk tot 2030’ geeft wordt veel belang gehecht aan een nauwe samenwerking met de havens van Rotterdam en Antwerpen. Vooralsnog komt hier weinig van terecht.

Volgens Sjaak Poppe van het Havenbedrijf Rotterdam is er nu weinig afstemming met de haven van Moerdijk. “Wij innen de havengelden voor Moerdijk en veel meer is er niet. De acquisitie van bedrijven bijvoorbeeld gebeurt nog geheel gescheiden”, stelt hij tegenover dagblad BN DeStem. Volgens de haven van Rotterdam is het in de huidige markt noodzakelijk dat niet alleen Rotterdam en Dordrecht, maar ook Moerdijk onder één centrale regie worden gerund. “Moerdijk zou baat hebben bij de veel grotere kennis, ervaring, expertise, armslag en power van Rotterdam en Antwerpen”, aldus Poppe.