Meer overslag in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven is in de eerste negen maanden van dit jaar 5,4 procent meer overgeslagen. Vooral de overslag in ruwe olie nam toe, met 8,5 procent.

Raffinaderij Esso

Belangrijkste oorzaak is de lage olieprijs. Dit zorgt voor goede marges, waardoor de raffinaderijen meer ruwe olie verwerken dan vorig jaar. “De groei is vrijwel volledig te danken aan de toename van de overslag van ruwe olie en olieproducten”, licht ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam toe. “De meeste andere goederensoorten werden in vergelijkbare hoeveelheden overgeslagen als vorig jaar. Omdat olie ongeveer de helft van de overslag uitmaakt komt de haven op een mooi groeicijfer uit. De droge bulk is doorgaans een vrij stabiele sector, maar op dit moment blijft de overslag van ijzererts en agribulk wat achter. In de containersector zijn de groeimogelijkheden op dit moment nog beperkt, omdat de nieuwe terminals nog niet op volle snelheid draaien.“

Zie ook: Overslag in Rotterdamse haven neemt flink toe in eerste halfjaar