Kolen

Vanuit de haven van Amsterdam is in 2019 beduidend meer kolen geëxporteerd. Dit deed de overslag stijgen naar 86,3 miljoen ton.

De overslag van kolen nam vorig jaar in de haven van Amsterdam met 18 procent toe, van 13,1 miljoen ton in 2018 naar 15,5 miljoen ton in 2019. Het Havenbedrijf Amsterdam schrijft deze groei toe aan een sterke groei in export naar Azië en de landen rond de Zwarte Zee. Dit is niet structureel, benadrukt het havenbedrijf. De sluiting van de Hemwegcentrale 8 in Amsterdam in december 2019 zal gevolgen hebben voor de kolenoverslag.

Kolen en olie

Ook de overslag van olie nam toe, met 5 procent, van 47,4 miljoen ton in 2018 naar 50 miljoen ton in 2019. Het havenbedrijf verklaart dit door ‘gunstige omstandigheden in de benzinemarkt’. Droge bulk was een ander segment waarin een groeiende overslag kon worden genoteerd: een plus van 6 procent van 31,6 miljoen ton in 2018 naar 33,6 miljoen ton in 2019. Containers (+12 procent) en RoRo (+17 procent) waren allebei goed voor een sterke groei. De overslag van agri-producten (-5 procent) en ‘overige general cargo’ (-35 procent) daalden beide.

Voorsorteren

Ceo Koen Overtoom van Port of Amsterdam zegt dat de haven weliswaar groei realiseert in fossiele brandstoffen, maar dat wel degelijk wordt voorgesorteerd op de overgang naar duurzame brandstoffen als waterstof en biobrandstoffen. “In onze haven zitten op dat gebied al grote spelers zoals Argent Energy en Greenergy. Naast overslag vinden we onze toegevoegde waarde belangrijk. Deze bedraagt 7 miljard euro en geeft weer wat de haven voor stad en regio betekent op het gebied van onder meer werk en innovatie.”

Zie ook: Nieuwe, gezamenlijke havenverordening voor Rotterdam en Amsterdam