Meer investeringen in vloot marine

Damen Shipyards Group staat achter het rapport ‘De Marine en Marinebouw Cluster – Een ecosysteem onder druk’ van PRC (Policy Research Corporation). Het rapport roept op tot meer investeringen in de Nederlandse marinevloot door middel van ‘Launching Customer’ projecten. De nota is opgesteld in opdracht van de brancheorganisaties Stichting Nederland Maritiem Land, Netherlands Maritime Technology en Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid.

Damen onderhoudt al sinds 1879 een intensieve relatie met de Koninklijke Marine, aldus het bedrijf. Damen heeft de afgelopen vijftig jaar acht generaties scheepstypen voor de Koninklijke Marine ontwikkeld en gebouwd. Deze schepen, waaronder fregatten, amfibische schepen en patrouillevaartuigen, tonen niet alleen de nauwe samenwerking tussen Damen en de Koninklijke Marine, maar geven ook weer hoe Nederlandse onderzoeksinstituten bijdragen aan innovatieve input voor de Nederlandse maritieme industrie. ‘Deze betrokkenheid is van onschatbare waarde’, aldus Damen in een persbericht. ‘De gezamenlijke inspanningen van dit maritieme cluster, bestaande uit allerlei bedrijven en onderzoeksinstituten, maken het mogelijk dat de Nederlandse marinevloot een moderne en goed onderhouden vloot blijft’.

‘De publicatie van het rapport is nauw verbonden met de levensverwachting van de bestaande vloot van de Koninklijke Marine; de levensduur van de huidige fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten zal in het komende decennium ten einde lopen’. Daarnaast neemt het rapport de ‘toenemende mondiale veiligheidskwesties’ in acht, evenals maritieme investeringseisen van de NAVO. De implicaties voor het Nederlandse maritieme cluster gaan verder dan Damen en zelfs tot ver buiten de Nederlandse grenzen. Aan de ene kant zal een toename aan overheidsinvesteringen de positie van de Koninklijke Marine als een bekwame en meegaande zeestrijdkracht versterken. Aan de andere kant zullen de nieuwe investeringen de Nederlandse maritieme industrie ondersteunen en op die manier zorgen voor een wereldwijde sterke positie van het gehele cluster, meent het bedrijf.