In Nederland is het afgelopen jaar iets meer elektriciteit opgewekt uit windenergie, waterkracht, zonne-energie en biomassa. In 2012 is in totaal 12,2 miljard kilowattuur (kWh) hernieuwbare elektriciteit geproduceerd.

Groene stroom

Een jaar eerder was nog sprake van 12 kWh, zo meldt het CBS. De stijging komt vooral door een uitbreiding van de capaciteit van windmolens. Deze steeg met ruim honderd megawatt tot 2431 megawatt. Daardoor werd vier procent meer energie gehaald uit wind. De elektriciteitsproductie uit biomassa, die goed is voor het grootste deel van de hernieuwbare opwek, bleef gelijk.