Meer elektriciteit uit steenkool en wind

Het voorbije jaar is er in Nederland meer elektriciteit uit wind en steenkool opgewekt. Dit heeft het CBS becijferd.

Windturbines steenkool Vlissingen

De elektriciteitsproductie nam in 2015 met bijna 7 miljard kWh toe tot 110 miljard kWh. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen als wind en zon steeg van 11,7 miljard kWh naar 13,7 miljard kWh. Vooral de productie van elektriciteit uit wind droeg bij aan deze stijging. Voor het eerst sinds 2012 nam de bijdrage van hernieuwbare elektriciteit aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland toe. Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit in de totale elektriciteitsproductie bedroeg 12,4 procent in 2015. In 2014 was dat nog 11,3 procent. Daar tegenover staat dat de productie van elektriciteit uit steenkool vorig jaar met 39 miljard kWh het hoogste niveau sinds 1990 bereikte. (Foto: Danny Cornelissen)